Regulamin strony

REGULAMIN CARBOOKING.PL

§1

 1. Niniejsze zasady i warunki, wraz z informacją o ochronie prywatności i oświadczeniem o plikach cookie stanowią warunki korzystania z serwisu CarBooking.pl i dotyczą świadczonych przez CarBooking.pl usług pośredniczenia w zakresie wynajmu samochodów. Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich umów o świadczenie naszych usług z wyłączeniem wszystkich innych zasad i warunków. Akceptacja usług lub podpisanie jakiejkolwiek umowy będzie uznane za rozstrzygający dowód akceptacji niniejszych warunków przez użytkowników CarBooking.pl

 2. Wynajem samochodu podlega zasadom i warunkom wynajmu samochodu określonym przez wypożyczalnię oraz odpowiednim przepisom prawa. Mogą mieć również zastosowanie indywidualne ograniczenia w zakresie wynajmu samochodów.

 3. Użytkownik CarBooking.pl otrzyma samochód bezpośrednio od Partnera CarBooking.pl Dostępny zakres możliwych działań zależy od uzgodnień z wypożyczalnią samochodów.

 4. Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszelkich rezerwacji, których dokonują Użytkownicy CarBooking.pl na tej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem. Zarówno niniejsze warunki, jak i warunki wypożyczalni samochodów, z którymi współpracujemy, zawierają pewne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności.

 5. Rezerwacja na tej stronie internetowej wymaga akceptacji niniejszych warunków. Jeśli nie zgadzają się Państwo z jakimkolwiek z nich, nie należy kontynuować procesu rezerwacji. Potwierdzając zamiar zarezerwowania samochodu za pośrednictwem tej strony internetowej, proszę potwierdzić, że Państwo przeczytali, zrozumieli i akceptują nasze warunki.

  §2

  W większości przypadków rezerwacja zostanie potwierdzona natychmiast, korzystając z adresu e-mail podanego przy dokonywaniu rezerwacji. W niektórych przypadkach czas oczekiwania może się wydłużyć o potwierdzenie dostępność samochodu przez wypożyczalnię.

  §3

  Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej, wyłączną odpowiedzialność za dokładność tych informacji ponoszą nasi Partnerzy.

  §4

  Obowiązkiem Użytkownika CarBooking.pl jest zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami i warunkami wynajmu samochodu, które będą mu przedstawione podczas procesu rezerwacji.

  §5

 1. Większość wypożyczalni samochodów wymaga w momencie rozpoczęcia wynajmu kaucji na pokrycie zobowiązań wynikających z udziału własnego w szkodzie, wszelkich opłat poniesionych podczas wynajmu oraz – w niektórych przypadkach – opłat za zakup paliwa.

 2. Jeżeli samochód i dodatkowe wyposażenie zostaną zwrócone w tym samym stanie, w jakim zostały wynajęte oraz zgodnie z polityką paliwową, kaucja zostanie zwrócona po zwróceniu samochodu.

 3. Niektóre wypożyczalnie samochodów będą od Państwa wymagać zwrotu samochodu z taką samą ilością paliwa, jaka znajdowała się w zbiorniku podczas przekazania samochodu. W innych wypożyczalniach może funkcjonować polityka paliwowa, w ramach której muszą Państwo zakupić pierwszy zbiornik paliwa z możliwością zwrotu samochodu z pustym zbiornikiem – w takim przypadku może nie obowiązywać zwrot kosztów za niewykorzystane paliwo.

 4. W przypadku gdy wypożyczalnia samochodów pobiera opłaty za paliwo, koszt może być wyższy niż na lokalnej stacji benzynowej.

§6

Za usługi świadczone poza standardowymi godzinami pracy może być pobierana dodatkowa opłata, która będzie płatna bezpośrednio na rzecz wypożyczalni samochodów. Po potwierdzeniu w rezerwacji czasu odbioru samochodu poinformujemy Państwa, czy opłata będzie naliczona. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy usługi nie będą dostępne poza standardowymi godzinami pracy.

§7

W przypadku dodatkowych kierowców mogą obowiązywać opłaty, które należy uiścić w punkcie wynajmu samochodów.

§8

 1. Cena wynajmu samochodu zostanie potwierdzona w momencie dokonywania rezerwacji i obliczona na podstawie 24-godzinnych jednostek. Jeśli chcą Państwo przedłużyć okres wynajmu po odebraniu samochodu lub jeśli samochód zwrócą Państwo później niż przewidziano w rezerwacji, umowa o takie przedłużenie będzie zawsze zawierana bezpośrednio z wypożyczalnią samochodów, a za dodatkowy czas zostanie naliczona przez wypożyczalnię samochodów opłata według lokalnej stawki dziennej, która może być wyższa niż stawki uzgodnione z CarBooking.pl w momencie dokonywania rezerwacji. Wypożyczalnia samochodów może również naliczyć dodatkową karę za opóźniony zwrot; szczegóły dotyczące wszelkich dodatkowych opłat zostaną zawarte w umowie z wypożyczalnią samochodów.

 2. Wynajem rozpoczyna się i kończy zgodnie z datami i godzinami odbioru i zwrotu wyszczególnionymi na Państwa rezerwacji. CarBooking.pl nie zapewnia zwrotów środków pieniężnych za niewykorzystany czas, jeśli samochód zostanie odebrany z opóźnieniem lub zwrócony wcześniej. Jeśli nie będą Państwo w stanie odebrać samochodu w uzgodnionym czasie i terminie, bardzo ważne jest, aby jak najszybciej skontaktować się z CarBooking.pl. W przeciwnym razie nie ma gwarancji, że samochód będzie nadal dostępny, a Państwu nie będzie przysługiwać prawo do zwrotu pieniędzy.

 3. Wynajem samochodu z innym miejscem zwrotu musi być potwierdzony z wyprzedzeniem i może podlegać określonym opłatom, płatnym na rzecz wypożyczalni samochodów. O przybliżonych kosztach poinformujemy Państwa po otrzymaniu zapytania o rezerwację i otrzymaniu potwierdzenia od wypożyczalni samochodów w sprawie wynajmu z innym miejscem zwrotu.

 4. Foteliki dla dzieci, bagażniki dachowe (niedostępne w niektórych samochodach) i inne „dodatkowe” elementy wyposażenia są dostępne na żądanie w większości lokalizacji, chociaż nie można tego zagwarantować. Zazwyczaj wiąże się to z opłatą na rzecz wypożyczalni samochodów. W większości lokalizacji foteliki dziecięce są wymagane przez prawo. Uwaga: tylne pasy bezpieczeństwa mogą nie być dostępne we wszystkich samochodach. Informacje na ten temat można uzyskać w naszym Centrum Kontaktowym. Zapytania o te elementy wyposażenia należy składać w momencie dokonywania rezerwacji.

 5. Niektóre wypożyczalnie samochodów akceptują opcję dostarczenia na wskazany adres / odbioru samochodu ze wskazanego adresu. W takim przypadku może być pobierana opłata za tę usługę, płatna na rzecz wypożyczalni samochodów. Po potwierdzeniu godziny odbioru/zwrotu i kompletnego adresu w zapytaniu o rezerwację CarBooking.pl poinformuje Państwa, czy będzie obowiązywać opłata.

 6. Mogą mieć zastosowanie ograniczenia w przypadku przejazdu wynajętym samochodem do innego kraju dlatego w momencie dokonywania rezerwacji należy poinformować CarBooking.pl, czy zamierzają Państwo dokonać takiej rezerwacji. Może być wymagana dodatkowa dokumentacja, a w przypadku podróży do niektórych krajów, mogą obowiązywać opłaty lokalne.

  §9

  Zasady anulowania rezerwacji będą miały zastosowanie według warunki wypożyczalni samochodów w której została dokonana rezerwacja

  Jeśli nie odbiorą Państwo samochodu w uzgodnionym czasie i terminie i/lub nie dostarczą wszystkich niezbędnych dokumentów, wypożyczalnia samochodów może odmówić wydania samochodu. W takim przypadku zwrot pieniędzy nie będzie zrealizowany.

§10

1. Nieodebranie samochodu występuje wówczas, gdy Użytkownik CarBooking.pl:

 • -  chce anulować rezerwację, ale nie poinformują o tym CarBooking.pl przed rozpoczęciem wynajmu, lub

 • -  nie odbiera samochodu w ustalonym czasie i terminie, lub

 • -  nie dostarcza dokumentacji wymaganej do odbioru samochodu.

 1. We wszystkich przypadkach nieodebrania samochodu nie będzie dokonywany zwrot wpłaconych środków pieniężnych.

 2. Wypożyczalnia samochodów zastrzega sobie prawo do odmowy wydania samochodu klientowi, który nie przybędzie na czas z kompletną niezbędną dokumentacją W takim przypadku – o ile wynajem nie został odwołany z wyprzedzeniem – klient nie będzie uprawniony do zwrotu pieniędzy.

  §11

 1. Użytkownicy CarBooking.pl mogą dokonywać zmian w rezerwacji w dowolnym momencie przed odebraniem samochodu.

 2. Zmiana rezerwacji nie wiąże się z żadną opłatą administracyjną, ale wszelkie dokonane zmiany mogą mieć wpływ na cenę wynajmu. W nieczęstych przypadkach jedyną możliwością zmiany rezerwacji jest jej anulowanie i dokonanie innej i w takim przypadku możemy obciążyć Państwa opłatą za anulowanie rezerwacji w imieniu wypożyczalni samochodów.

 3. Konieczne może okazać się wprowadzenie zmian w rezerwacji (po jej zaakceptowaniu) przez CarBooking.pl lub przez wypożyczalnię samochodów. O wszystkich takich przypadkach poinformujemy Państwa jak najszybciej przed odbiorem, a jeśli proponowane zmiany będą nie do przyjęcia, otrzymają Państwo pełny zwrot pieniędzy. Jednak w takich okolicznościach nie ponosimy żadnej dodatkowej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty, jakie mogą Państwo ponieść w wyniku takich zmian.

  § 12

  W przypadku niezadowolenia z wynajmu prosimy o jak najszybsze zgłoszenie tego faktu, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zwrotu samochodu, kontaktując się z naszą Infolinią. Trudno jest nam ocenić jakiekolwiek roszczenia dotyczące wynajmu, jeśli działanie nie zostanie podjęte w momencie zwrotu. Mimo że wynajmując samochód, zawierają Państwo umowę z wypożyczalnią samochodów, w razie jakichkolwiek problemów postaramy się pomóc, kontaktując się z wypożyczalnią samochodów w Państwa imieniu.

  § 13

 1. W przypadku awarii lub problemów mechanicznych należy niezwłocznie skontaktować się z wypożyczalnią samochodów. Wypożyczalnia samochodów musi udzielić upoważnienia do dokonywania napraw lub skorzystania z samochodów zastępczych. W razie wypadku należy skontaktować się z lokalną policją i wypożyczalnią samochodów. Należy zachować kopie wszystkich istotnych dokumentów, o których wypełnienie zostali Państwo poproszeni. Może to być potrzebne do dochodzenia roszczeń.

 2. Wynajem samochodu podlega zasadom i warunkom wynajmu samochodu określonym przez wypożyczalnię oraz odpowiednim przepisom prawa kraju i/lub regionu, w którym następuje wynajem. W związku z tym będą Państwo podlegać zarówno naszym zasadom i warunkom, jak i zasadom i warunkom wypożyczalni samochodów. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, zmiany, opóźnienia lub zmiany wynikające z konfliktów społecznych, sporów zbiorowych, działalności terrorystycznej, klęski żywiołowej lub jądrowej, pożaru lub niekorzystnych warunków pogodowych, nieuniknionych problemów technicznych związanych z transportem.

  § 14

1. Niezależnie od sposobu dokonywania rezerwacji, ważne jest zrozumienie, jak i kiedy zawierana jest umowa. Kroki techniczne wymagane do zawarcia umowy są następujące. Podając cenę przez telefon lub wyszczególniając nasze usługi na naszej stronie internetowej, zachęcamy do złożenia oferty zakupu. Oferta

nie będzie przyjęta, dopóki nie zrobią tego Państwo ustnie lub klikając przycisk „Zarezerwuj” na naszej

stronie.

 1. Oferta będzie przez Państwo złożona, gdy zostanie to zrobione ustnie lub za pomocą kliknięcia przycisku

  „Zarezerwuj”. Przyjmiemy tę ofertę w momencie, gdy CarBooking.pl lub wypożyczalnia otrzyma wymaganą

  zapłatę.

 2. CarBooking.pl nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub za pośrednictwem wypożyczalni

  samochodów, za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z zobowiązań wynikających z rezerwacji, wynajmu lub zasad i warunków, jeżeli i w takim zakresie, w jakim wykonanie jest opóźnione, utrudnione lub uniemożliwione przez siłę wyższą, co oznacza jakiekolwiek zdarzenie, na które dana strona nie ma wpływu. W przypadku gdy siła wyższa utrzymuje się dłużej niż 14 kolejnych dni, możemy wypowiedzieć i wycofać daną rezerwację, przesyłając powiadomienie na pierwotny adres rozliczeniowy, z 14-dniowym wyprzedzeniem, i dokonując zwrotu wszystkich kwot zapłaconych przed wystąpieniem siły wyższej.

  §15

 1. W przypadku zamiaru dokonania rezerwacji, zakupu lub zamówienia produktów lub usług wyszczególnionych na tej stronie internetowej, CarBooking.pl (lub nasi partnerzy biznesowi) możemy poprosić o dostarczenie określonych danych wymaganych do dokonania rezerwacji lub zakupu – w tym (między innymi) informacji o karcie kredytowej i innych danych osobowych umożliwiających Państwa identyfikację. Akceptują Państwo, że wszelkie dane będą przez nas przetwarzane w sposób opisany w poniżej. Wyrażają Państwo zgodę, aby wszystkie podawane w tym celu dane były dokładne, aktualne i kompletne. Zgadzają się Państwo zapłacić wszelkie opłaty ponoszone przez Państwa lub innych użytkowników Państwa konta, karty kredytowej lub innego mechanizmu płatności po stawce(-ach) lub cenie(-ach) obowiązującej w momencie poniesienia tych opłat. Będą również Państwo odpowiedzialni za opłacenie wszelkich obowiązujących podatków związanych z Państwa zakupami.

 2. Może być wymagana weryfikacja przesłanych danych przed przyjęciem przez nas jakiejkolwiek rezerwacji, zakupu lub zamówienia. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej lub nie zostało to wyraźnie stwierdzone przez nas, cena, stawka i dostępność produktów lub usług może ulec zmianie bez uprzedzenia. Przyjmują Państwo do wiadomości, że rezerwacje, zakupy i usługi podlegają dodatkowym zasadom i warunkom narzuconym przez nas lub przez wypożyczalnię samochodów, która dostarcza samochód.

  § 16

 1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) Klientów, w tym Użytkowników korzystających z funkcjonalności CarBooking.pl, jest Grupa STU sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 6/32, 15-063 Białystok

 2. CarBooking.pl wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres [email protected], a także pocztą tradycyjną na adres CarBooking.pl z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych CarBooking.pl”.

 3. Dane osobowe Klientów, w tym Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na poniższych podstawach prawnych:

 1. a)  przyjmowania zamówień oraz realizacji umów (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 2. b)  bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonymi rezerwacjami, w tym ich potwierdzaniem i informowaniem o statusie (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 3. c)  umożliwienia rejestracji oraz obsługi Konta założonego w ramach serwisu (w przypadku założenia przez Użytkownika takiego konta) oraz zapewniania innych funkcjonalności za pośrednictwem serwisu określonych w ramach zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 4. d)  rozpatrywania reklamacji związanych z zawartymi umowami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 5. e)  rozpatrywania reklamacji Użytkowników dotyczących usług świadczonych drogą

  elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 1. g)  przyjmowania i obsługi innych niż reklamacje oraz sprawy związane z realizowanymi umowami, zgłoszeń i zapytań kierowanych do CarBooking.pl (np. za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych na stronie internetowej), co stanowi prawnie uzasadniony interes CarBooking.pl (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

 2. h)  przyjmowania oświadczeń odstąpienia od zawartych umów sprzedaży na odległość, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami Rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 3. i)  rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w celach realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes CarBooking.pl (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 4. j)  umożliwienia korzystania z płatności elektronicznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes CarBooking.pl (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 5. k)  monitorowania sposobu korzystania z usług świadczonych w ramach CarBooking.pl przez Użytkowników, pod kątem przestrzegania postanowień Regulaminu, a także rozwijania funkcjonalności CarBooking.pl, poprawy działania świadczonych usług za jego pośrednictwem, co stanowi prawnie uzasadniony interes CarBooking.pl (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 6. l)  w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, poprzez dobór i wyświetlanie dostępnych towarów i usług serwisu z uwzględnieniem aktywności i preferencji konkretnych Użytkowników, co stanowi prawnie uzasadniony interes CarBooking.pl (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 7. m)  prowadzenia analiz statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes CarBooking.pl (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 8. n)  realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych, w szczególności określonych przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT), ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

 9. o)  przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na CarBooking.pl, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 10. p)  zapisywania danych w postaci plików cookies, gromadzenia danych ze strony internetowej oraz wersji mobilnej serwisu – jeśli konkretna osoba wyraziła na to odrębną zgodę na zasadach określonych w Polityce Plików Cookies obowiązującej na stronie internetowej.

4. Dane osobowe Klientów (w tym Użytkowników) mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

 1. a)  podwykonawcom zapewniającym wsparcie techniczne CarBooking.pl w prowadzeniu i utrzymaniu, a także rozwoju serwisu takim jak: podmioty świadczące usługi hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania serwisem, podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania serwisu, dostawcy zapewniający oprogramowanie do wysyłania korespondencji handlowej drogą elektroniczną, agencje marketingowe, dostawcy narzędzi diagnostycznych (np. związanych z ruchem na stronie internetowej), z którymi CarBooking.pl zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

 2. b)  podmiotom wspierającym realizację przez CarBooking.pl obowiązujących przepisów prawa oraz uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem serwisu, takim jak kancelarie prawne oraz podmioty świadczące usługi doradcze i księgowe z którymi CarBooking.pl zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

d) podmiotom, którym przekazanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług za pośrednictwem serwisu zgodnie z żądaniem konkretnego Klienta (w tym Użytkownika) – podmiotom świadczącym usługi płatności elektronicznych (w przypadku wyboru takiej opcji płatności), podmiotom zapewniającym dostawę towaru pod wskazany adres (np. usługi kurierskie), którym dane są udostępniane jako odrębnym administratorom lub z którymi CarBooking.pl zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (w zależności od statusu tych podmiotów pełnionego wobec przekazanych danych osobowych).

5. Dane osobowe Klientów, w tym Użytkowników przetwarzane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). CarBooking.pl w uzasadnionych przypadkach (związanych z potrzebą zapewnienia funkcjonalności serwisu i zarządzania jego działaniem) może przekazywać dane osobowe poza teren EOG w ramach korzystania z usług podwykonawców (spośród kategorii odbiorców wskazanych w punkcie 4 wyżej). W takim wypadku CarBooking.pl gwarantuje wymagane prawnie środki ochrony danych osobowych, którymi będą (w zależności od przypadku):

1. przekazanie danych do podwykonawcy zlokalizowanego w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z wymaganiami art. 45 RODO, ii) przekazanie danych realizowane na podstawie zawartej z podwykonawcą umowy o transfer danych opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, iii) przekazanie danych realizowane w ramach stosowanych przez podwykonawcę wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 47 RODO, iiii) przekazanie danych odbywające się do podwykonawcy, który uczestniczy w programie Privacy Shield. Więcej informacji dotyczących stosowanych przez CarBooking.pl środków bezpieczeństwa związanych z przekazywaniem danych poza obszar EOG można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez CarBooking.pl.

6. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez CarBooking.pl przez okres realizacji zawartych Umów i do czasu ich prawidłowego rozliczenia, a także przez okres świadczenia usług serwisu (Użytkownikom) przez czas obowiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a ponadto:

 1. a)  do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umów wskazanych powyżej,

 2. b)  przez czas niezbędny do dochodzenia konkretnych roszczeń, z którymi wystąpił CarBooking.pl lub ich odparcia (jeżeli z roszczeniami wystąpił Klient, w tym Użytkownik) w związku z zawartymi umowami, o których mowa wyżej,

 3. c)  przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych, np. obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentacji zgodnie z wymaganiami art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

 4. d)  przez okres niezbędny do udokumentowania przez CarBooking.pl przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających,

 5. e)  w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania (niezwiązane bezpośrednio z zawartymi umowami) – przez okres nie dłuższy niż 3 lata,

 6. f)  w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania – do czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu,

 7. g)  do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji (stwierdzonej przez CarBooking.pl) – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za zgodą udzieloną przez konkretną osobę.

7. CarBooking.pl zapewnia każdemu Klientowi, w tym Użytkownikowi, prawo skorzystania ze wszystkich przysługujących im uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawa ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawa wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.

 1. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez CarBooking.pl w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których była mowa powyżej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), każdemu Klientowi (w tym Użytkownikowi) przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

 2. Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego CarBooking.pl, w tym profilowania, będą przetwarzane wyłącznie do czasu zgłoszenia sprzeciwu na tego typu formę przetwarzania. Klientowi (w tym Użytkownikowi) przysługuje prawo złożenia sprzeciwu na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym poprzez profilowanie, w każdym czasie.

 3. W przypadku przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych za zgodą wyrażoną przez Klienta (w tym Użytkownika), każdej osobie przysługuje prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

 4. CarBooking.pl nie będzie prowadził operacji przetwarzania danych Klientów (w tym Użytkowników) w sposób zautomatyzowany, które jednocześnie będą prowadziły do podejmowania wobec nich decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających na ich sytuację. Ewentualne przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, będzie służyło wyłącznie analizom i prognozom indywidualnych preferencji Klientów (w tym Użytkowników) korzystających ze serwisu.

 5. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez CarBooking.pl przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mający siedzibę przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§17

 1. CarBooking.pl ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, za które uważa się w szczególności zmianę przepisów prawa. Rezerwacje przyjęte do realizacji przed wejściem w życie zmian w Regulaminie są realizowane na zasadach dotychczasowych.

 2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

Gdzie nas znajdziecie?

CarBOOKING © 2019 - 2024. All rights reserved. Projekt: Kreacja wizerunku. Wykonanie RentCarSoft

Menu